Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 16

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Materiały dydaktyczne dostepne w ośrodku.Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 1 stanowiskami komputerowymi, w tym 1 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 1 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 1 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,